Kuo buvote praeitame gyvenime?

Pagal reinkarnacijos teoriją, gimstame daugybę kartų. Ir kiekvienas gyvenimas palieka mums potyrių, kurie glūdi užrakinti giliai pasąmonėje. Nagi, o kas praėjusiame gyvenime buvote jūs? Pasitikrinkite. Gal netikėtai suprasite, kodėl jums rūpi tie, o ne kiti dalykai; kodėl esate tokie, kokie esate...

Lentelėje susiraskite savo gimimo datą. Sužinokite galimą ankstesniojo įsikūnijimo versiją. Tada perskaitykite , kokia patirtis galėjo turėti įtakos dabartiniam jūsų charakteriui.

1918 02 14 - 1919 08 15 Išminčius
1919 08 16 - 1921 02 07 Žemdirbys
1921 02 08 - 1922 08 23 Karys
1922 08 24 - 1924 04 22 Vienuolis
1924 04 23 - 1925 10 26 Avantiūristas
1925 10 27 - 1927 04 16 Pirklys
1927 04 17 - 1928 12 28 Keliautojas
1928 12 29 - 1930 07 07 Teisuolis
1930 07 08 - 1931 12 28 Donžuanas
1931 12 29 - 1933 06 24 Pavaldinys
1933 06 25 - 1935 03 08 Valdovas
1935 03 09 - 1936 09 14 Globėjas
1936 09 15 - 1938 03 03 Išminčius
1938 03 04 - 1939 09 11 Žemdirbys
1939 09 12 - 1941 05 24 Karys
1941 05 25 - 1942 11 21 Vienuolis
1942 11 22 - 1944 05 11 Avantiūristas
1944 05 12 - 1945 12 03 Pirklys
1945 12 04 - 1947 08 02 Keliautojas
1947 08 03 - 1949 01 26 Teisuolis
1949 01 27 - 1950 07 26 Donžuanas
1950 07 27 - 1952 03 28 Pavaldinys
1952 03 29 - 1953 10 09 Valdovas
1953 10 10 - 1955 04 02 Globėjas
1955 04 03 - 1956 10 04 Išminčius
1956 10 05 - 1958 06 16 Žemdirbys
1958 06 17 - 1959 12 15 Karys
1959 12 16 - 1961 06 10 Vienuolis
1961 06 11 - 1962 12 23 Avantiūristas
1962 12 24 - 1964 08 25 Pirklys
1964 08 26 - 1966 02 20 Keliautojas
1966 02 21- 1967 08 19 Teisuolis
1967 08 20 - 1969 04 19 Donžuanas
1969 04 20 - 1970 11 02 Pavaldinys
1970 11 03 - 1972 04 27 Valdovas
1972 04 28 - 1973 10 27 Globėjas
1973 10 28 - 1975 07 09 Išminčius
1975 07 10 - 1977 01 07 Žemdirbys
1977 01 08 - 1978 07 05 Karys
1978 07 06 - 1980 01 12 Vienuolis
1980 01 13 - 1981 09 24 Avantiūristas
1981 09 25 - 1983 03 16 Pirklys
1983 03 17 - 1984 09 12 Keliautojas
1984 09 13 - 1986 04 06 Teisuolis
1986 04 07 - 1987 12 02 Donžuanas
1987 12 03 - 1989 05 22 Pavaldinys
1989 05 23 - 1990 11 18 Valdovas
1990 11 19 - 1992 08 02 Globėjas

Donžuanas

Esate be galo žavūs ir sumanūs. Dar negimė žmogus, kuris pajėgtų atsispirti jūsų valiai. Turite kažką, kas priešingos lyties atstovus traukia nelyginant ugnis drugius. Vis dėlto jūsų meilės istorija retai būna tikrai laiminga, o asmeninis gyvenimas dažniausiai klostosi ne taip sklandžiai, kaip jums norėtųsi. Mat šiame gyvenime jums lemta patirti sudaužytos širdies kančią.

Kas buvote

Buvote likimo lepūnėlė. Apie tokius žmones sakoma - "gimė su marškinėliais". Vaikystėje beprotiškai lepino, todėl įpratote jaustis pasaulio bamba. Augote nė kiek neabejodama, kad gyvenimas priklauso jums. Paskui tapote žydinčia moterimi, dėl kurios palankumo ir rankos vyrai kovėsi turnyruose. Jūs nežinojote, kas yra sielvartas ir pažeminimas. Priklausėte kilmingųjų luomui, taigi už jus visus darbus dirbo tarnai, nugarą lenkė vergai. Jūsų užsiėmimas buvo linksmintis ir vilioti. Tekėdavote, kai to panorėdavo šeima. Bet tai neatimdavo iš jūsų ne noro, nei galimybės flirtuoti ir veltis į meilės ryšius. Netgi tais laikais, kai moters balso niekas nepaisė, jūs mokėjote išsikovoti laisvę. Kai gimdavote vyru, užimdavote svarbias valstybines pareigas arba... neveikdavote nieko, nes ir taip maudėtės prabangoje. Žinoma, meilužes keisdavote dažniau, nei keitėsi metų laikai. Palikdavote kiekvieną, kuri tik jums pamildavo. Nes tikrosios meilės bijojote labiau nei ugnies.

Teisuolis

Turite nepaprastai jautrią širdį. Jums niekada nepavyksta abejingai praeiti pro kenčiančius. Prievarta ir žiaurumas - jūsų nesutaikomi priešai. Už teisingumą esate pasiryžusi grumtis visais įmanomais būdais. Nors visą laiką ilgitės ramaus gyvenimo, šį tikslą pasiekiate retai. Ramiai gyventi galėtumėte, jei pajėgtumėte pro pirštus žvelgti į daugelį dalykų, bet to niekada nedarysite.

Kas buvote

Jums teko patirti daug blogio, nes dažnai gimdavote neturtingose šeimose, kurios vilko sunkų jungą. Senovėje patyrėte netgi žiauriam valdovui tarnavusio vergo dalią. Buvote atplėšta nuo artimųjų, nes jūsų šeimą tiesiog pardavė kitam šeimininkui. Kančia paskatino jus maištauti ir deramai nubausti žiaurųjį išnaudotoją. Kitą kartą gimėte kaip užgrobto krašto karaliaus dukra. Artimieji atidavė jus vienam iš priešų vadų, nes tik taip buvo įmanoma permaldauti nuožmius užkariautojus. Pasiaukojote, kad išgelbėtumėte artimuosius. Vyras grobė nelaisvėn ir žudė jūsų gentainius, o jūs slapčia juos guodėte ir padėdavote pasprukti. Į kitą gyvenimą atėjote kaip kilmingos giminės palikuonė. Jums buvo nepakeliama matyti, kaip artimieji lobsta, o pavaldiniai vaduojasi badu. mėginote keisti senąją tvarką: mažinote duokles, stengėtės palengvinti vargšų dalią. Tačiau šeima jūsų išsižadėjo ir išvijo lauk.

Keliautojas

Jūsų pomėgiai kiek neįprasti. Energija veržiasi per kraštus. Panašu, kad migloti neįtikėtinų įspūdžių prisiminimai gena jus į platųjį pasaulį. Jums nėra lengva užmegzti tvirtą ryšį. Nors žmonėms jūs patinkate, tačiau jie jaučia kažin kokį nepasitikėjimą jumis. Esate ryški, paslaptinga, ekscentriška, todėl aplinkiniai stengiasi būti atsargūs. Kai kuriuos baugina jūsų protas, jie suvokia neišmaną kai ko svarbaus, ką žinote jūs.

Kas buvote

Galima sakyti, kad esate nerami siela. Būdama turtinga, atsisakėte savo privilegijuotos padėties. Jums labiau rūpėjo pažinti pasaulį. Išvykote tolimon kelionėn ir ištuštėjus krepšiui namo negrįžote. Ėmėtės visokiausių darbų. Kiekvieną kartą atėjusi į pasaulį troškote pamatyti ir patirti kuo daugiau. Buvote pirklė, kurios karavanai skersai išilgai matavo dykumų kraštus, ir vargšė, keliavusi iš vietos į vietą ieškodama darbo. Paragavote prašmatnaus ir vargingo gyvenimo. Emigravote galbūt priversta politinio persekiojimo, galbūt tiesiog iš smalsumo. Viename iš gyvenimų plaukiojote jūromis, tarnaudama nuo paprasto jūreivio iki laivo kapitono. Kitame tapote dvasininke ir iškeliavote į Dievo pamirštus užkampius skelbti tenykščiams gyventojams Dievo žodžio ir jiems padėti. Keisti laukinių papročių jūsų negąsdino ir netrikdė. Mokėjote užmegzti su jais ryšį, lengvai išmokdavote svetimų kalbų, tarpininkavote kaip vertėja.

Pirklys

Turite talentą "daryti pinigus", tačiau jie niekada neužstojo jums viso pasaulio. Didžiausia vertybė - šeima ir namai. Dėl artimųjų esate pasirengusi aukoti viską. Todėl neretai atsisakote profesinių ambicijų. Taip sužlugdote savo talentus, kurie galėtų jus išaukštinti. Kaip reta gebate sukurti verslą iš nieko ir vesti į sėkmę būrį žmonių.

Kas buvote

Apsukri ir darbšti, visados pasiekdavote gerą gyvenimą. Netgi gimusi skurdžioje šeimoje, gebėdavote išsiveržti iš vargingos būties. Jūsų istorija tik patvirtina, kad kartais galima pergudrauti ne tokį dosnų likimą. Žvaogždės padovanojo prekybininkės gyslelę. Daugelį jūsų gyvenimų galima apibūdinti viena fraze: "Nuo nulio iki milijono". Visada turėjote gabumų kalbėtis su žmonėmis, įtikinti pirklius, kad niekur neras geresnės padėjėjos už jus. Prakutusi, iškart pradėdavote savo verslą. Taip žingsnis po žingsnio ėjote turtų link. Kai kuriuose gyvenimuose buvote prekybos ryšių su svetimais kraštais pionierė. Per dykumas ir jūras keliavote net į kitus žemynus. Esate žuvusi nuo piratų rankos. Kitą kartą mirėte išsekusi dykumoje, nes jūsų karavanas pasiklydo. Turėjote vieną tikslą - tapti turtingiausia šalyje. Šeima nebuvo pernelyg svarbi. Jums pasisejdavo, jei šalia atsirasdavo rūpestingas žmogus. Kai gimdavote moterimi, už vyro tekėdavote dėl pinigų, o ne iš meilės.

Avantiūristas

Nors mokate džiaugtis gyvenimu, širdies gilumoje jaučiate krislą kartėlio. Esate altruistė, nuoširdžiai padedate bėdos ištiktiems, jums rūpi kitų žmonių laimė. Vis dėlto netikite visuotine gėrio pergale prieš blogį. Todėl kartais pristingate entuziazmo ir pasitraukiate iš kovos už teisybę. Greičiausiai pasigirsta tolimos praeities aidas, atsiliepia patirtų pralaimėjimų nuoskauda.

Kas buvote

Esate gimusi ir gyvenusi įvairiose šalyse. Buvote ir turtuolių, ir vargšų dukra, tačiau visada pasirinkdavote savą kelią. Net kai tėvai neįstengdavo leisti jūsų į mokslus, gebėdavote prasimišti ir įgyti norimų žinių. Tapote vikri ir gebėjote susirasti globėjų, rėmusių jūsų troškimą mokytis. Tiesą sakant, kone į visus gyvenimus ateidavote tarsi "per anksti", nes jūsų pažiūros gerokai pralenkdavo nusistovėjusias normas, taigi įžvalgumu nustelbdavote ne vieną išminčių. Žinoma, maištavote, nenorėjote paklusti stereotipų muštrui. Buvote lyg Robinas Hudas ar Tadas Blinda, liaudies didvyrė, apie kurią sklido legendos. Įvairiais amžiais kurstėte masinius maištus ir stodavote minios priešakyje. Dažnai situacijos suvaldyti nepajėgdavote, ir kilnūs užmojai baigdavosi skerdynėmis. Galiausiai viskas grįždavo į senąsias vėžes. Visada svajojote pertvarkyti visuomenės gyvenimą, kad jis būtų šviesesnis ir teisingesnis. Deja, įsitikindavote, kad tai neįmanoma.

Vienuolis

Turite tiesiog neįtikėtiną intuiciją, jūsų nuojauta neretai prilygsta aiškiaregystei. Deja, šio talento nepanaudojate. Ankstesniuose įsikūnijimuose buvote sutelkusi jėgas dvasios ieškojimams, ir dabar šis kelias jus baugina. Jums atrodo, kad bus geriau tvirtai stovėti ant žemės ir tikėti tik tuo, ką galite pamatuoti ir pasverti. Stengiatės vadovautis protu ir nepasiduoti jokiems kitiems impulsams.

Kas buvote

Svarbiausia buvo tikėjimas. Nesugebėdama rasti vietos pasaulyje, užsidarydavote vienuolyne. Prieš tai išdalydavote visą savo turtą, nes jis jums visai nerūpėjo. Neatrodė svarbu šlovė ir pripažinimas, todėl ir vienuolyne nesistengėte užimti svarbių pareigų, nesiekėte aukštų postų. Kai gimdavote Rytuose, tapdavote uolia budizmo ar induizmo sekėja. Viską aukojote tam, kad pasiektumėte nušvitimą, rinkotės sunkiausius kelius - meditavote, badavote. Daugeliui žmonių buvote dvasinis autoritetas, jie keliavo pas jus iš tolimiausių kraštų, trokšdami gauti palaiminimą, patarimą ar pagyti. Naujaisiais laikais tapote uolia krikščione, vertusia į savo tikėjimą kitus žmones. Galėjote būti netgi Inkvizitorė, smerkusi netikėlius baisioms kančioms. Moterimis gimdavote gana retai, bet tada dvasios dalykai jums buvo nepaprastai svarbūs. Dažniausiai išeidavote į vienuolynus, kuriuose duodavote tylėjimo įžadus.

Karys

Jūs nelinkusi paklusti nei darbe, nei namie. Trokštate eiti pačios pasirinktu keliu. Įkvepia rizikingi nuotykiai ir pavojai. Jeigu gyvenate palyginti ramiai, susirandate kokį nors rizikingą užsiėmimą - alpinizmą, šuolius iš didelio aukščio su gumine virve, automobilių lenktynes. Baimė siūbtelėti į kraują adrenalino - kaip tik šito jums labai reikia.

Kas buvote

Gyvenote tam, kad grumtumėtės. Daryti ką nors kita nelabai ir mokėjote. Taigi dažniausiai gimdavote didžiųjų karų epochose. Net tada, kai tapdavote moterimi, jūsų likimas buvo glaudžiai susijęs su karu. Nekūrėte šeimos. Mieliau rinkotės klajones su kariuomene, slaugėte sužeistuosius arba šnipinėjote priešininkus, visus žavėjote vikrumu ir beatodairiška drąsa. Vis dėlto dažniau būdavote vyras, anksti tapdavote kariu, kuris savo gyvybės pernelyg nebrangino ir visada buvo pasiryžęs paaukoti ją už vadą ar valdovą. Visada tikėjote, kad kaunatės dėl svarbių ir teisingų dalykų. Todėl nesustodavote prieš nieką. Nuskambėjus įsakymui sudeginti kaimą, pirmasis stverdavote deglą. Išžudyti taikius gyventojus jums irgi neatrodė baisu. Įsakymas buvo šventas dalykas. Už paklusnumą ir drąsą dosniai apdovanodavo. Tiesa, sulaukti senatvės jums niekada nepavykdavo - mūšio lauke žūdavote jaunas.

Žemdirbys

Jums svarbiausia jaustis saugiai ir ramiai dėl rytdienos. Esate praktiška, ūkiška ir taupi. Iš ankstesniųjų gyvenimų jums liko poreikis būti arti gamtos. Todėl visada svajojote apie namus su gėlynu arba savo sodybą kaime ar priemiestyje. Jeigu to įgyvendinti nepavyksta, tada nors balkoną paverčiate tikra žalumos oaze.

Kas buvote

Visada gimdavote kaime ir dirbdavote žemę. Buvote ir varginga valstietė, kuriai teko maitinti šeimą tuo, kas užaugdavo nederlingame lauke, ir pasiturinti ūkininkė, dar labiau pagausinusi paveldėtą turtą. Pinigų ir turtų jums teikė žemė. Turėjote laimingą ranką augalams parinkti. Netingėjote eksperimentuoti, ieškoti būdų gausesniam derliui užauginti. Dažnai jums tai pavykdavo - sukurdavote naujų žemės ūkio kultūrų. Dėl savo darbštumo nuolat būdavote bendruomenės priešakyje. Jūsų daržuose ir soduose noko patys skaniausi vaisiai ir daržovės. Gerą vardą ir kitokią naudą jums nešė tai, kad mokėjote daryti puikų vyną. Meilė gėlėms skatino jas auginti ir kurti vis naujas veisles. Viename iš gyvenimų netgi buvote tapusi karaliaus rūmų sodininke, dosniai apdovanota už džiaugsmą, kurį valdovo akims ir širdžiai teikė nuostabūs augalai. Troškote, kad vaikai ir anūkai mylėtų žemę taip, kaip ją garbinote jūs. Todėl viename iš gyvenimų išsižadėjote sūnaus, nepanorusio dirbti žemės ir iškeliavusio į pasaulį ieškoti laimės.

Išminčius

Esate nepaprastai inteligentiška. Mokotės ne vien tam, kad gautumėte diplomą. Tiesiog tobulėti jums yra malonu. Turite pedagogės talentą. Sudėtingiausius dalykus gebate paaiškinti paprastai ir suprantamai. Jūsų siplnoji vieta - ištvermės stoka, taip pat pernelyg didelis savo išsimikslinimo sureikšminimas. Vos lyžtelite kokių nors žinių, iškart pasijuntate reikalo žinove.

Kas buvote

Gyvenote ten, kur civilizacijos ir mokslo raida buvo itin sparti, kraštuose, kuriuos dabar vadiname žmonijos kultūros lopšiu. Nesvarbu, kokioje šeimoje gimdavote, turtuolių ar vargšų, - didysis jūsų gyvenimo troškimas būdavo puikus išsilavinimas. Galėjote dirbti juodžiausius darbus, būtumėte išdrįsusi net vogti, kad tik prasimanytumėte pinigų sumokėti už išsvajotą mokslą. Mokytis norėjote ir tada, kai gimdavote moterimi. Tiesa, tai daryti jums tekdavo slaptai, nes daug amžių proto lavinimas buvo vyrų privilegija. Viename iš gyvenimų tapote pirmąja savo krašto moterimi - mokytoja. Visada gebėjote vytis pažangiausią mintį, žibėjote aštriu protu ir nuostabia atmintimi. Jums pakakdavo kartą išklausyti šminčių diskusiją, kad įsimintumėte ją žodis žodin ir susidarytumėte savo nuomonę. Beje, ši neretai sukeldavo karštus ginčus visuomenėje, mat beveik visada būdavo gerokai per drąsi. Deja, dažniausiai turėdavo praeiti ne vienas dešimtmetis, kad būtų pripažinta jūsų tiesa.

Globėjas

Be galo jautri ir rūpestinga, nepralenkiama šeimos ir artimų žmonių guodėja bei globėja. Vyrus irgi vertinate pagal tai, kiek turi globėjui būtinų savybių. Norite šalia savęs matyti tokį žmogų, kuris galėtų ištraukti jus iš sunkiausios situacijos. Jums rūpi ir karjera. Kadangi praeituose gyvenimuose nėrėtės iš kailio vien dėl kitų, dabar sugebate paisyti ir savo poreikių.

Kas buvote

Dažniau gimdavote moterimi. Gyvenimą paprastai paaukodavote kitų labaui. Viename iš gyvenimų gelbėdama gimtojo miestelio žmones paaukojote netgi savo gyvybę. Kitą kartą buvote vienuolė, kuri užsisklendė vienuolyne, norėdama kuo daugiau padėti nepriteklių ir ligų prispaustiems žmonėms. Dažniausiai viską iškęsdavote tylomis. Manėte, kad jūsų egzistavimas turi prasmę tik tada, kai ką nors darote dėl kitų. Į pasaulį atėjusi kaip vyras irgi vadovaudavotės širdimi. Rūpinotės nelaimių ištiktaisiais, gelbėjote ir slaugėte epidemijų aukas, niekada nesprukote iš pavojingų vietovių. Kitame gyvenime kovojote už teises ir šviesesnę rytdieną vaikų, iš kurių karas atėmė tėvus. Buvote viena tų, kuri įkūrė našlaičių globos namus. Savo vaikams visada buvote tobula motina arba tėvas, pasirengęs dėl savo atžalų padaryti viską. Jūsų niekada neblaškė geidulinga aistra, nes meilę suvokėte kaip rūpestį ir globą, kaip tėvystę ar motinystę. Viename gyvenimų išgelbėjote gyvybę savo sunkiai sergančiam vaikui.

Valdovas

Ryškiai išsiskiriate iš minios. Jūsų laikysena ir manieros nepadarytų gėdos netgi Anglijos karalienei. Susiklosčius keblioms situacijoms neprarandate savikontrolės ir šalto proto, visada žinote, ką sakyti ir daryti. Turite jėgą, kurią žmonės intuityviai pajutę, pripažįsta jūsų pranašumą. Jiems svarbi jūsų nuomonė, dažnai prašo patarimo, o sudėtingomis aplinkybėmis nesąmoningai elgiasi su jumis taip, tarsi būtumėte jų laivo kapitonė.

Kas buvote

Visada buvote tarp iškiliųjų. Dažnai priklausydavote aristokratų, netgi karalių giminei. Didelę valdžią arba paveldėdavote, arba užgrobdavote jėga. Yra tekę būti net apsišaukėle, kardu besiskinančia kelią į sostą. Garbingi titulai jums visada reiškė labai daug, juolab kad paklusti svetimai valiai - nepakeliamas uždavinys. Viename iš gyvenimų buvote žynė, regzdama intrigas perėmėte šalies valdovės teises. Gimėte ir aristokrate, kuri tapo karaliaus meiluže. Apsukri ir begėdiškai savanaudiška, jūs vyniojote karalių aplink pirštą ir jo vardu kone valdėte valstybę. Konkurentes tiesiog nugalabindavote, mat itin gerai nusimanėte apie nuodus. Kartą buvote mokytoja, filosofė, savo išmintimi ir būdu pelniusi visuotinį pripažinimą. Ir vėl jus pakvietė į karaliaus patarėjas, taigi, galima sakyti, valdėte šalį. Jums yra tekę būti teisėja, kurią visi gerbė ir... labai bijojo. Nes jūsų nuosprendžiai buvo griežti. Itin negailestingai baudėte savo politinius priešininkus.

Pavaldinys

Nesileidžiate, kad kas nors primestų jums savo nuomonę, ir niekam nepavyks užsikarti ant sprando. Kartais net draugiškas patarimas priverčia jus pasišiaušti, nes visada baiminatės, kad kas nors nesumanytų kėsintis į jūsų laisvę. Trokštate būti besąlygiškai gerbiama, svajojate tapti garsi ir turtinga. Greičiausiai šis noras toks stiprus dėl to, kad ankstesniuose gyvenimuose pagarbos ir prašmatnių malonumų patirti neteko. Užtat dabar tie dalykai jums tokie svarbūs.

Kas buvote

Jūsų siela turi daug sunkios, kankinančios patirties, - daugelyje praėjusių gyvenimų teko alinamai dirbti, patytėte netgi vergės dalią. Nuolat tapdavote svetimųjų įrankiu. Kartą gimėte turtingoje šeimoje, buvote mylima ir lepinama. Deja, gimtoji šalis buvo užkariauta ir visi gyventojai paversti vergais. Vėliau gimėte vyru. Sūnaus susilaukė vargšų šeima. Buvote tokie neturtingi, kad susirgus motinai neturėjote už ką nupirkti vaistų. Todėl juos tiesiog pavogėte. Deja, jus nuteisė ir išsiuntė vergiškai dirbti galeroje. Ten ir mirėte nuo išsekimo. Dar kitame gyvenime buvote moteris, kurią skurstanti šeima pardavė turtingam ponui. Dieną plušėjote kaip tarnaitė, o naktį turėjote tenkinti itin rafinuotus vyriškio poreikius. Paaiškėjus, kad esate nėščia, jus išvarė. Teko elgetauti, prašinėti duonos kąsnio ar kokio nors darbo. Jūsų pasigailėjo ir priglaudė gerokai vyresnis vyriškis. Tik šalia jo galiausiai pajutote, kas yra tikrieji namai.

Pervežimai

Duslita duslintuvai visiems automobiliams

Londono Žinios

Saduto Londono lietuviu folkloro ansamblis